Privātuma politika

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Skultes Kartons”
Privātuma politika

Vispārīgie noteikumi

Pateicamies, ka iepazīstaties ar interneta vietnes www.carton.lv (“Vietne”) Privātuma politikas noteikumiem (“Privātuma politika”).

Vietnes īpašnieks un datu pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Skultes Kartons”, reģistrācijas numurs 40103225593, juridiskā adrese Bērzu aleja 5 E, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt Vietnes lietotājiem (“Lietotājs”) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, apstrādes termiņu un personas tiesībām, kas rodas iegādājoties preces vai pakalpojumus Vietnes interneta veikalā. Vietnē norādītā informācija tiek izmantota, apstrādāta un uzglabāta atbilstoši šai Privātuma politikai. Lietojot Vietni, Jūs piekrītat to datu apstrādei, ko sniedzat reģistrējoties un/vai izmantojot Vietnes pakalpojumus.

Mēs rūpējamies par Jūsu privātuma tiesību un personas datu aizsardzību un tāpēc apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas parlamenta un padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (“Regula”), kā arī citiem piemērojamajiem tiesību aktiem, kas regulē privātuma un datu apstrādes jautājumus.

Ievāktie personas dati

  Iegādājoties preces carton.lv Vietnē, tiek iegūta šāda informācija:

  • vārds un uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, klienta bankas rekvizīti;
  • šos datus Lietotājs iesniedz labprātīgi, veicot pirkumu Vietnē, turklāt sniedzot piekrišanu Privātuma politikai.

  Lietotāja dati tiek saņemti arī šādos gadījumos:

  • informācija par Lietotāja datoru un Vietnes apmeklēšanu un izmantošanu (ieskaitot Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu, interneta pārlūka tipu, ierīci kādu izmantojat lapas aplūkošanai);
  • informācija par jebkurām transakcijām, kuras notikušas starp Jums un carton.lv (ieskaitot informāciju, kas saistīta ar pasūtījumiem).

  Izmantošanas mērķi

   Lietotāja dati tiek apstrādāti šādos nolūkos:

   • sniegtu jums jūsu pieprasītos pakalpojumus un informāciju,
   • apstrādātu jūsu pasūtījumus un noformētu nepieciešamos dokumentus,
   • sniegtu jums efektīvu klientu atbalstu,
   • palīdzētu novērst apdraudējumu vai krāpnieciskas darbības,
   • nosūtītu jums informatīvus ziņojumus, ja esat nepārprotami piekrituši tādus saņemt,
   • ievērotu normatīvo aktu prasības.

   Sīkdatnes

    Vietnē www.carton.lv tiek izmantota sīkdatņu tehnoloģija. Sīkdatne ir neliels teksta fails, ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad tā tiek atvērta. Sīkdatne Vietnei palīdz atcerēties Jūsu uzstādītos iestatījumus (piemēram, valodu, ielādētos attēlus, attēlošanas iestatījumus u.c.), ar kādiem esat izvēlējies Vietni skatīt, lai katru reizi Jums tie nebūtu jānorāda un jāielādē no jauna.

    Sīkdatnes ir nepieciešamas, lai nodrošinātu Lietotājam sniegtos pakalpojumus, kā arī lai analizētu tā darbības mūsu Vietnē un sniegtu kvalitatīvāku servisu.

    Šīs sīkdatnes mūs informē par to, vai esat iepriekš apmeklējis mūsu Vietni, vai esat jauns Lietotājs un ko esat apskatījis mūsu Vietnē. Mūsu izmantotās sīkdatnes neuzkrāj nekādu personīgo informāciju par Jums un nepiedāvā mums iespēju ar Jums sazināties, kā arī sīkdatnes neielādē nekāda veida informāciju no Jūsu datora.    

    Sīkdatnes tiek izmantotas, lai: 

    • atcerētos Jūsu ekrāna iestatījumus (piemēram, valodu, fontu lielumu u.c.);
    • iegūtu statistikas datus (piemēram, kā Jūs šeit nokļuvāt, apmeklētāju skaitu, pavadīto laiku u.c.) ar mērķi uzlabot un optimizēt Vietnes darbību;
    • nodrošinātu Jūsu vajadzībām piemērotas reklāmas parādīšanu citās tīmekļa vietnēs.

    Patstāvīgās sīkdatnes mēs izmantojam, lai nodrošinātu Jums lielāku ērtību. 

    Trešās personas

     Mūsu darbinieki un sadarbības partneri lieto datus tikai iepriekš minētajos nolūkos un ievērojot normatīvo aktu prasības un šo Privātuma politiku.

     Mēs apliecinām, ka vienmēr veidojam sadarbību tikai ar uzticamiem partneriem, kas nodrošina normatīvo tiesību aktu prasību ievērošanu. Tomēr vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka neviena elektroniskās glabāšanas metode nav absolūti droša, uzticama un neievainojama, un mēs nevaram garantēt tās absolūtu drošību.

     Mēs neizpaužam Jūsu personas datus citām trešajām personām, izņemot:

     • saskaņā ar Jūsu skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
     • normatīvajos aktos paredzētajām personām, tajos noteiktajā kārtībā un apjomā;
     • normatīvajos aktos noteiktos gadījumos leģitīmo interešu aizsardzībai;
     • datu bāzes un interneta vietnes uzturētājiem un apstrādātājiem.

     Uzglabāšana

      Vietnē esošie dati tiek uzglabāti saskaņā ar ierastajām, vispārpieņemtām drošības prasībām. Aicinām Vietnes Lietotājus apzināties, ka jebkura informācija, kas nodota caur internetu nav 100% drošībā un Lietotājam pašam jāuzņemas atbildība, kāda informācija un cik lielā apmērā tiek sniegta pakalpojumu sniedzējiem.

      Datu uzglabāšanas ilgums atkarīgs no datu veida un ievērojot normatīvo aktu prasības un šādus principus:

      • dati ir nepieciešami tam nolūkam, kuram tie ir saņemti;
      • datu subjekts un mēs varam realizēt savas leģitīmās intereses normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
      • pastāv juridisks pienākums glabāt personas datus; 
      • ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats

      Visi personas dati tiek glabāti līdz likumā noteiktā termiņa beigām un pēc tam tiek dzēsti.

      Lietotāja tiesības

       Lietotājam ir šādas tiesības:

       • tiesības pieprasīt pilnīgu datu dzēšanu no Vietnes;
       • tiesības jebkurā laikā piekrist vai atteikties no jaunumu saņemšanas e-pastā;
       • tiesības pieprasīt personu datus – uzzināt visus datus, kādus esam par Jums ievākuši sadarbības laikā.

       Izmaiņas un saziņa

        Skultes Kartons patur tiesības mainīt šo Privātuma politiku bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā Privātuma politikas versija, kas ir publicēta vietnē www.carton.lv, aizstāj visas iepriekšējās privātuma politikas versijas.